Скачать песню Arkadi Dumikyan - Irakan Es

  • Дата релиза: 2023-08-26 08:23:10
  • Просмотров: 750
  • Качество: 320 kbps
  • Размер: 6.97 MB
  • Длительность: 3:02
Arkadi Dumikyan - Irakan Es
Слушать песню
Arkadi Dumikyan - Irakan Es
Слушать и скачать песню Arkadi Dumikyan - Irakan Es бесплатно
Скачать
Текст песни
Ջուր տուր խմեմ աղբյուրից
Ես եկել եմ շատ հեռվից
Ինչ աղջիկ էսս
Հենց տեսա սիրեցի քեզ
Քո աչքերին երբ նայեցի
Քեզ գտա ինձ կորցրեցի
Հարազատսսս դարձար կյանքսսս միակսսս
Չի լինի չեմ ապրի առանց քեզզ
Ես սիրում եմ քեզզ
Կրկներգ
իմ սիրտը թող լինի ծով
Հով արա դու սրտիս հովվ
Չի բաժանի մեզ էլ ոչինչ իմ աշխարհ իմ ամեն ինչ
Իմ սիրտը թող լինի ծով
Հով արա դու սրտիս հով
Չի բաժանի մեզ էլ ոչինչ իմ աշխարհ իմ ամենն ինչ
Հեքիաթից էս թե կյանքից
Դու աղջիկ էս երազից
Իրական էսս քեզ սիրտս հորինեց քեզ
Рекомендации